Stanoviště při několikadenním putování k dunám písečné pouště Erg Chigaga