Cestujete za sportem? Sportujete aktivně? Máte rádi adrenalin?

Cestovní pojištění ihi BUPA neomezeně pokrývá léčebné výlohy v zahraničí v případě náhlého onemocnění nebo zranění během jakýchkoliv sportovních, pracovních či volnočasových aktivit. Cestovní pojištění ihi BUPA je nejkvalitnější cestovní pojištění na světě a je rovněž určeno pro občany České republiky. Více informací o tomto pojištění, jeho druzích, limitech a sazbách najdete na této STRÁNCE.

Cestovní pojištění extrémní sporty

Rizikové, extrémní a nepojistitelné sporty

Cestovní pojištění českých pojišťoven standardně pokrývá rekreační sporty, za příplatek lze pojistit sporty rizikové a extrémní, a některé sporty nejsou pojistitelné vůbec. Cestovní pojištění extrémní sporty ihi BUPA v takových kategoriích nepřemýšlí, protože v pojistných podmínkách definuje, že standardně pojišťuje VŠECHNO kromě jasně vyjmenovaných sportů, které jsou z pojištění vyloučeny:

– paragliding (paraskiing)
– base jumping (swing jumping)
– speedskiing
– horolezectví se speciálním vybavením (např. používání lan, úvazku, kyslíku, cepínu)
– účast na auto-moto závodech či show

Znamená to tedy, že pokud během svého pobytu v zahraničí nebudete provozovat jeden z výše uvedených sportů jste zdravotně pojištěni za jakýchkoliv podmínek na celém světě a v neomezené míře. Může například trekovat v horách v jakékoliv nadmořské výšce, můžetě jezdit na lyžích mimo vyznačené trasy či sjezdovky, raftovat, dělat canoying, bojová umění, jachtařit na oceánu, potápět se, …prostě cokoliv.

Profesionální sportovci

Cestovní pojištění ihi BUPA zahrnuje všechny možné druhy zahraničních cest tj. např. volnočasové, pracovní, studijní, atd. Znamená to tedy, že jsou pojištěny i zahraniční cesty za účelem sportu provozovaných na profesionální úrovni v rámci různých soutěží, závodů, tréninků či soustředění.

Sportovní vybavení

Sjedná-li si pojištěnec kromě pojištění léčebných výloh v zahraničí i pojištění neléčebných výloh (úraz, odpovědnost, zavazadlo, právní pomoc, atd) je nutné poznamenat, že za zavazadlo se nepovažují kola a sportovní vybavení.

O výhodách cestovního pojištění ihi BUPA

 • pojištění platí na celém světě kromě Antarktidy, Severního pólu a Grónska tj. platí i v oblastech s extrémními klimatickými vlivy a ve válečných zónách
 • léčebné výlohy jsou kryty v neomezené míře
 • platí bez omezení pro veškeré zahraniční cesty volnočasové, studijní, pracovní i pro profesionální sportovce
 • zahrnuje veškeré sportovní aktivity, i ty nejnebezpečnější, kromě paraglidingu, base jumpingu, horolezectví se speciálním vybavením a účasti na auto-moto závodech či show
 • asistenční linka 24/7 včetně vlastních lékařů-specialistů, kteří vám mohou kdykoliv pomoci a rovněž průběžně ověřují správnost postupů místních lékařů
 • výběr zdravotnických zařízení ja na vás, tj. můžete se nechat ošetřit i v soukromých
 • zahrnuje zdravotní evakuaci z odlehlých částí světa
 • zahrnuje evakuaci do bezpečí v případě vypuknutí epidemie, válečného konfliktu, terroristického útoku, přírodní katastrofy
 • zahrnuje zpáteční dopravu do ČR pokud někdo z vašich blízkých vážně onemocní, zemře
 • pokud jste hospitalizováni, asistenční linka zajistí přímou platbu nemocnici
 • těhotné ženy jsou pojištěny až do 36. týdne těhotěnství
 • děti do 2 let jsou pojištěny zdarma (pokud jsou zaregistrovány s rodičem)
 • pojišťovna si cení loajality zákazníků – pojištění v dalších letech stojí o 25% méně