Cestovní pojištění BUPA Global Travel „Single trip“ je nejkvalitnější cestovní pojištění na světě pro jednorázovou cestu do zahraničí v délce trvání od 1 do 365 dnů. Platíte tak pouze za každý den svého pobytu v zahraničí.  V základní verzi pojištění jsou pokryty veškeré zahraniční cesty do celého světa (volnočasové, pracovní, studijní) a všechny možné sportovní aktivity s výjimkou 4 explicitně vyjmenovaných. Podrobnosti o kvalitě cestovního pojištění BUPA Global Travel včetně jeho srovnání s českými pojišťovnami najdete zde. Tip: Pokud by vaše cesta nepřesáhla délku 30 dní, je cenově výhodnější si sjednat celoroční pojištění pro opakované výlety „Annual Travel“.

Bupa gold logo Pantone871C

 

 

Sazby pojistného

Výše pojistného v případě cestovního pojištění léčebných výloh pro jednorázovou cestu do zahraničí se počítá podle následujícího vzorce:

výše pojistného = paušální částka + počet dní * sazba za den (určená podle věku pojištěného)

Za příplatek si lze zvolit balíček pojištění ostatních (neléčebných) výloh – úraz, odpovědnost, zavazadla, cennosti, právní pomoc a pojištění zrušení zahraniční cesty. Tyto příplatky se rovněž počítá podle denní sazby a jsou uvedeny v níže uvedené tabulce, která shrnuje pojistné sazby „Single trip“ ihi BUPA ve čtyřech světových měnách.

Originální anglickou brožuru a pojistné podmínky cestovního pojištění BUPA Global Travel si můžete stáhnout zde, pojistné limity a sazby pojistného ve zjednodušené české verzi zde. Odpovědi na často kladené otázky uvádíme zde.

Cestovní pojištění – sjednání ONLINE

Cestovní pojištění „Single trip“ BUPA Global Travel si lze rychle a jednoduše koupit ONLINE přímo s britskou pojišťovnou BUPA Insurance Limited, na níže uvedeném odkazu tj. budete přesměrování na jejich zabezpečený globální server. Budete k tomu potřebovat pouze platební kartu. Navíc získáte 5 % slevu.

 

 

Názorný příklad jak si koupit pojištění online je uveden na stránce ročního pojištění „Annual Travel“.