Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko OBJEDNAT odesíláte závaznou objednávku zařízení víza do Ruska na klíč a souhlasíte tím se Smluvními podmínkami.

Objednávka turistického nebo obchodního víza do Ruska na klíč

Vyberte požadovaný typ víza (vyberte jednu z variant):

Jméno a příjmení (příp. příjmení za svobodna):

Adresa trvalého bydliště:

E-mail:

Telefon:

Název zaměstnavatele nebo školy + adresa:

Název pracovní pozice či povolání, student, důchodce?:

Adresa pro doručení pasu (jméno, příjmení /název společnosti, adresa)

Trasa pobytu v Rusku (vyjmenujte města):

Uveďte alespoň 1 adresu hotelu v Rusku, kde máte rezervaci nebo adresu soukromé osoby kde budete pobývat včetně telefonního čísla. (Pro účely získání víza lze např. použít rezervaci z Booking.com a zarezervovat hotel s podmínkami: "Bez platební karty", "bezplatné zrušení rezervace" a "bez platby předem". Po získání víza rezervaci zrušíte):

Datum vstupu do Ruska:

Datum odjezdu z Ruska:

Cestovní pojištění pro cestu do Ruska(název pojišťovny a číslo smlouvy):

Kolikrát jste byl(-a) v Rusku?:

Uveďte přesné datum poslední cesty do Ruska (podle vstupního a výstupního razítka v pasu), pokud jste Rusko v minulosti navštívil(-a):
-

Pokud jste dřív měl(-a) sovětské nebo ruské občanství, kdy a z jakého důvodu jste přijal(-a) nové:

Pokud jste se narodil(-a) v Rusku, uveďte kdy a do jaké země jste emigroval(-a):

Pokud máte v Rusku příbuzné, uveďte prosím jméno, příjmení, otčestvo, příbuzenský vztah, datum narození, adresa bydliště:

--------------------------------

Nahrajte scan svého pasu s údaji (kopie dvojstránky pasu s Vašimi údaji), max. 2 MB:

Pro obchodní vícevstupé vízum nahrajte scan dvojstránky pasu, kde máte nalepené poslední vízum do Ruska včetně vstupního a výstupního razítka, max. 2MB:

--------------------------------