Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko OBJEDNAT odesíláte závaznou objednávku zařízení víza do Ruska na klíč a souhlasíte tím se Smluvními podmínkami.

Objednávka turistického nebo obchodního víza do Ruska na klíč

  Vyberte požadovaný typ víza (vyberte jednu z variant):

  Jméno a příjmení (příp. příjmení za svobodna):

  Adresa trvalého bydliště:

  E-mail:

  Telefon:

  Název zaměstnavatele nebo školy + adresa:

  Název pracovní pozice či povolání, student, důchodce?:

  Adresa pro doručení pasu (jméno, příjmení /název společnosti, adresa)

  Trasa pobytu v Rusku (vyjmenujte města):

  Uveďte alespoň 1 adresu hotelu v Rusku, kde máte rezervaci nebo adresu soukromé osoby kde budete pobývat včetně telefonního čísla. (Pro účely získání víza lze např. použít rezervaci z Booking.com a zarezervovat hotel s podmínkami: "Bez platební karty", "bezplatné zrušení rezervace" a "bez platby předem". Po získání víza rezervaci zrušíte):

  Datum vstupu do Ruska:

  Datum odjezdu z Ruska:

  Kolikrát jste byl(-a) v Rusku?:

  Uveďte přesné datum poslední cesty do Ruska (podle vstupního a výstupního razítka v pasu), pokud jste Rusko v minulosti navštívil(-a):

  -

  Pokud jste dřív měl(-a) sovětské nebo ruské občanství, kdy a z jakého důvodu jste přijal(-a) nové:

  Pokud jste se narodil(-a) v Rusku, uveďte kdy a do jaké země jste emigroval(-a):

  Pokud máte v Rusku příbuzné, uveďte prosím jméno, příjmení, otčestvo, příbuzenský vztah, datum narození, adresa bydliště:

  --------------------------------

  Nahrajte scan svého pasu s údaji (kopie dvojstránky pasu s Vašimi údaji), max. 2 MB:

  Pro obchodní vícevstupé vízum nahrajte scan dvojstránky pasu, kde máte nalepené poslední vízum do Ruska včetně vstupního a výstupního razítka, max. 2MB:

  --------------------------------