Potřebné dokumenty pro vízum do Ruska na klíč

Pro úspěšné vyřízení turistického nebo obchodního víza do Ruska na klíč si prosím připravte následující dokumenty, pečlivě postupujte dle instrukcí. Jakákoliv odchylka od instrukcí může vést ke zpoždění získání víza, dodatečným nákladům (zejména další poštovné) nebo k zamítnutí víza.

 1. Cestovní pas – s minimálně jednou volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza, tj. počítejte pas platný minimálně 9 měsíců.
 2. Kopie cestovního pasu – tj. dvojstránky s fotografií
 3. Vlastnoručně podepsaný vízový formulář, který vám zašleme ve formátu *.pdf k tisku
 4. Vlastnoručně podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů, který vám taktéž zašleme
 5. Barevnou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a bez pokrývky hlavy. Průkazová fotografie nesmí být starší než 6 měsíců. Ruská ambasáda velmi dbá na kvalitu fotografií dle požadovaných specifik a nesnažte se požadavky jakkoliv obejít. V případě, že ambasáda zamítne vízovou žádost z důvodu staré fotografie, budete muset uhradit veškeré konzulární poplatky ještě jednou.
 6. Cestovní pojištění + jeho kopie. Platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza (dobu pobytu v Rusku). Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat následující údaje:
  • Datum uzavření smlouvy;
  • Číslo pojistné smlouvy;
  • Jméno a příjmení pojištěné osoby;
  • Údaje o pojistiteli;
  • Doba platnosti pojistky musí pokrývat celou dobu platnosti víza (v případě jednovstupového a dvouvstupového víza). V případě mnohovstupového obchodního víza je dostačující předložit pojistku pouze na první vstup;
  • Přehled limitů pojistného krytí;
  • Územní platnost (celý svět, Evropa, Ruská federace…);
  • Podpis a razitko pojistitele.

Většina cestovních pojištění sjednaných ONLINE obsahuje všechny tyto údaje a nemusíte chodit pro zvláštní potvrzení na pobočku pojišťovny.

 

Důležité otázky a odpovědi, FAQ

Kdy mohu nejdříve požádat o vízum do Ruska?

Nejdříve 3 měsíce před plánovaným vstupem.

Mohu získat dvouvstupové turistické vízum?

Ano, za předpokladu, že se předpokládá návštěva s Ruskem sousedících států (SNS, Pobaltí) nebo země, ze které se cizinec vrací přes území Ruska (např. Čína, Mongolsko). K takovému druhu víza se přikládá podrobný plán cesty.

Lze použít cestovní pojištění k platební kartě?

Ano, lze použít, avšak k pojistné smlouvě či k potvrzení o cestovním pojištění se ještě dokládá platnost cestovního pojištění prostřednictvím kopie přední strany platební karty s čitelným jménem a datem expirace.

Nevím přesně kdy do/z Ruska vstoupím/vystoupím tj. chci zůstat flexibilní, jak to mám udělat?

Přibližné datum vstupu a výstupu musíte vědět vždy, ideální je si vymezit nejdřívější možný termín vstupu do Ruska a pak nejzazší možný termín výstupu z Ruska. Délka „flexibilního“ pobytu však nesmí přesáhnout u turistického víza 30 dní. Má to však jeden háček, musíte doložit cestovní pojištění na celou dobu pobytu v Rusku tj. i na ty dny, kdy tam asi nebudete. To se může Vám může o pár stovek prodražit. Pokud však máte cestovní pojištění k platební kartě, máte vyhráno.

Jak získám adresu pobytu v Rusku?

Pokud přesně nevíte, ve kterém hotelu či u které soukromé osoby budete ubytovaní, můžete pro účely získání víza použít rezervaci z Booking.com a zarezervovat hotel s podmínkami: „Bez platební karty“, „Bezplatné zrušení rezervace“ a „Bez platby předem“. Tímto způsobem získáte název, adresu a telefonní číslo hotelu v Rusku. Jakmike vízum obdržíte, tuto rezervaci jednoduše zrušíte a můžete se pak samozřejmě ubytovat kdekoliv dle svých preferencí.

 

 

V případě dalších dotazů neváhejte napsat email na viza@zirhamia.cz, což je preferovaný způsob kontaktu. Na telefonu nejsme vždy dostupní.