Pište prosím bez diakritiky. Kliknutím na tlačítko Odeslat odesíláte závaznou objednávku turistického e-víza do Keni a souhlasíte tím se Smluvními podmínkami.

Objednávka turistického e-víza do Keni

  Příjmení:

  Jméno:

  Pohlaví:

  Datum narození:

  Místo narození (město, stát):

  Stávající zaměstnání:

  Jméno a příjmení otce a jeho telefonní číslo, pokud není zesnulý.:

  Jméno a příjmení matky a její telefonní číslo pokud není zesnulá:

  Pokud jste vdaná (ženatý), uveďte jméno a příjmení a telefonní číslo partnera:

  ----------------------------------------------------

  Občanství:

  Adresa stávajícího bydliště tj. ulice a číslo, město, PSČ a stát:

  Telefon:

  E-mail:

  ----------------------------------------------------

  Číslo cestovního pasu:

  Místo vydání pasu:

  Datum vydání pasu:

  Platnost pasu do (pozn. upozorňujeme, doba platnosti pasu musí být min. 6 měsíců od plánovaného vstupu do Keni):

  ----------------------------------------------------

  Důvod návštěvy Keni (nelze vybrat, zařizujeme pouze e-víza pro turismus):

  Plánované datum vstupu:

  Plánované datum odjezdu z Keni:

  Název hotelu či jméno a příjmení osoby v Keni:

  Email výše uvedeného kontaktu:

  Jakým způsobem do Keni vstoupíte?:

  Místo vstupu:

  ----------------------------------------------------

  Vypište státy, které jste navštívil(-a) v posledních 3 měsících a včetně datumů a délky pobytu:

  Pokud jste již Keňu navštívil(-a), vypište všechny datumy vstupů, délku pobytu a číslo víza:

  Pokud cestujete s nezletilou osobou (do věku 18 let) uveďte její jméno, příjmení a číslo pasu::

  Budete se z Keni vracet do země svého bydliště?:

  Byl Vám někdy vstup do Keni zamítnut?:

  Byl Vám někdy vstup do jiného státu zamítnut?:

  Byl(-a) jste někdy odsouzen(-a)?:

  Pokud jste v některé ze 3 výše uvedených otázek odpověděl(-a) ANO, popište situaci a vysvětlete důvody:

  ----------------------------------------

  Nahrajte sken cestovního pasu s údaji (přesný, kvalitní a barevný scan originálního pasu, viditelné všechny 4 rohy) :

  Nahrajte pasovou fotografii (průkazové foto), kvalitní barevná fotografie, vyžadováno bílé pozadí:

  Nahrajte rezervace hotelů, potvrzení o zakoupeném zájezdu atd.:

  Pokud budete po Keni cestovat, nahrajte itinerář cesty (detaily míst, ubytování, které hodláte navštívit):

  ----------------------------------------