Pište prosím bez diakritiky. Kliknutím na tlačítko Odeslat odesíláte závaznou objednávku turistického e-víza do Keni a souhlasíte tím se Smluvními podmínkami.

Objednávka turistického e-víza do Keni

Příjmení:

Jméno:

Pohlaví:

Datum narození:

Místo narození (město, stát):

Stávající zaměstnání:

Jméno a příjmení otce:

Jméno a příjmení matky:

Pokud jste vdaná (ženatý), uveďte jméno a příjmení partnera:

----------------------------------------------------

Občanství:

Adresa stávajícího bydliště tj. ulice a číslo, město, PSČ a stát:

Telefon:

E-mail:

----------------------------------------------------

Číslo cestovního pasu:

Místo vydání pasu:

Datum vydání pasu:

Platnost pasu do (pozn. upozorňujeme, doba platnosti pasu musí být min. 6 měsíců od plánovaného vstupu do Keni):

----------------------------------------------------

Důvod návštěvy Keni (nelze vybrat, zařizujeme pouze e-víza pro turismus):

Plánované datum vstupu:

Plánované datum odjezdu z Keni:

Jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby v Keni (osoba, hotel):

Email výše uvedeného kontaktu:

Jakým způsobem do Keni vstoupíte?:

Místo vstupu:

----------------------------------------------------

Vypište státy, které jste navštívil(-a) v posledních 3 měsících a včetně datumů a délky pobytu:

Pokud jste již Keňu navštívil, vypište všechny datumy návštěv:

Budete se z Keni vracet do země svého bydliště?:

Byl Vám někdy vstup do Keni zamítnut?:

Byl Vám někdy vstup do jiného státu zamítnut?:

Byl(-a) jste někdy odsouzen(-a)?:

Pokud jste v některé ze 3 výše uvedených otázek odpověděl(-a) ANO, popište situaci a vysvětlete důvody:

----------------------------------------

Nahrajte sken cestovního pasu s údaji (přesný, kvalitní a barevný scan originálního pasu, viditelné všechny 4 rohy) :

Nahrajte pasovou fotografii (průkazové foto), kvalitní barevná fotografie, vyžadováno bílé pozadí:

Nahrajte itinerář cesty (detaily míst, které hodláte navštívit):

Pokud máte, nahrajte rezervace hotelů:

----------------------------------------