Aljašský ropovod vede z jihu Aljašky až k Severnímu ledovému oceánu