Bolivijský prodavač na trhu (2014January_Bolivia_Final15 od Rodney Ee / CC BY 2.0)