„Veřejná koupel“ (foto Dominican Republic od Rich Sharloch – CC BY-ND 2.0)