Typická krajina Visajských ostrovů – pastviny, lesy, políčka