Některé cesty k vodopádům jsou trochu dobrodružné, ale tak alespoň se při brodění řeky trochu osvěžíme