Dělej jak dělají místní…takže některé večery rozhodně rozjedeme karaoke!