Tonkatsu = dobrota (Tonkatsu od Michael Saechang / CC BY 2.0)