I děti hrály divadlo. Zelení = dobří, červení = zlí