Třesoucí se minaret. I když hodně fouká, nespadne…