Formularz należy wypełnić bez znaków diakrytycznych.

 

  Imię (Imiona):

  Nazwisko:

  E-mail:

  Telefon:

  Data urodzenia:

  Płeć:

  MęskaŽeńska

  Obywatelstwo:

  Numer paszportu:

  Data ważności paszportu:

  Informacje o podróży

  Ilość wjazdów:

  1 (jednokrotny voucher)2 (dwukrotny voucher)

  Pierwszy (albo tylko jeden) wjazd

  Data wjazdu do Rosji:

  Data wyjazdu z Rosji (maks. 30 dni po wjeździe):

  O ile chodzi o dwukrotny voucher, to wpisz informacje o drugim wjeździe do Rosji.

  Data wjazdu do Rosji:

  Data wyjazdu z Rosji (maks. 30 dni po pierszym wjeździe):

  Miasta w Rosji

  W tej sekcji napisz nazwy dużych rosyjskich miast (aż 5), które zamierzasz odwiedzić oraz nazwy, adresy i telefony zarezerwowanych hoteli. O ile nie masz rezerwacji hoteli, wpisz "xxx" i my wytworzymy fikcyjne rezerwacje (standardowa praktyka). O ile między pierwszym i drugim wjazdem do Rosji chcesz odwiedzić kraj typu Mongolia, Kazachstan itp., wpisz dane jednego hotelu w tym kraju.

  Miasto 1:

  Nazwa hotelu:

  Adres hotelu:

  Telefon hotelu:

  Miasto 2:

  Nazwa hotelu:

  Adres hotelu:

  Telefon hotelu:

  Miasto 3:

  Nazwa hotelu:

  Adres hotelu:

  Telefon hotelu:

  Miasto 4:

  Nazwa hotelu:

  Adres hotelu:

  Telefon hotelu:

  Miasto 5:

  Nazwa hotelu:

  Adres hotelu:

  Telefon hotelu: