Formularz należy wypełnić bez znaków diakrytycznych.

 

Imię (Imiona):

Nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Data urodzenia:

Płeć:
MęskaŽeńska

Obywatelstwo:

Numer paszportu:

Data ważności paszportu:

Informacje o podróży

Ilość wjazdów:
1 (jednokrotny voucher)2 (dwukrotny voucher)

Pierwszy (albo tylko jeden) wjazd

Data wjazdu do Rosji:

Data wyjazdu z Rosji (maks. 30 dni po wjeździe):

O ile chodzi o dwukrotny voucher, to wpisz informacje o drugim wjeździe do Rosji.

Data wjazdu do Rosji:

Data wyjazdu z Rosji (maks. 30 dni po pierszym wjeździe):

Miasta w Rosji

W tej sekcji napisz nazwy dużych rosyjskich miast (aż 5), które zamierzasz odwiedzić oraz nazwy, adresy i telefony zarezerwowanych hoteli. O ile nie masz rezerwacji hoteli, wpisz "xxx" i my wytworzymy fikcyjne rezerwacje (standardowa praktyka). O ile między pierwszym i drugim wjazdem do Rosji chcesz odwiedzić kraj typu Mongolia, Kazachstan itp., wpisz dane jednego hotelu w tym kraju.

Miasto 1:

Nazwa hotelu:

Adres hotelu:

Telefon hotelu:

Miasto 2:

Nazwa hotelu:

Adres hotelu:

Telefon hotelu:

Miasto 3:

Nazwa hotelu:

Adres hotelu:

Telefon hotelu:

Miasto 4:

Nazwa hotelu:

Adres hotelu:

Telefon hotelu:

Miasto 5:

Nazwa hotelu:

Adres hotelu:

Telefon hotelu: