Včerejší den začal stejně jako většina ostatních. U snídaně brouzdáme na internetu a najednou zjistíme, že se o nás někde píše. Na serveru krachycestovek.cz vyšel článek (původní článek v PDF, pokud by nebyl k dispozici), který nás okamžitě vhodil do drsné reality a špiní naše jména. Jako štvanci v téhle situaci se k celé této věci chceme postavit čelem. Zde je text otevřeného dopisu, který jsme také zaslali provozovateli webu:

Dobrý den,
rád bych reagoval na Váš článek “Johnny a Jurek pořádají jako Zirhamia místo zájezdů „expedice“ a obcházejí tak zákon”.

Váš článek obsahuje nespočet chyb a nepravdivých sdělení, které očerňují mou osobu a moje dobré jméno, proto Vás slušně žádám, abyste okamžitě článek stáhli z Vašeho webu.

Cestovní agentura Ing. Jerzy Szurman [a cestovní agentura Bc. Jan Miřacký; nebylo v původním e-mailu] podnikají v souladu s platným právním řádem České republiky, nijak zákony neobchází a neporušují. Čtenář Vašeho webu by z Vašeho článku mohl nabýt dojmu, že se tak neděje.

Nestáhnete-li okamžitě Váš článek, zvážím právním kroky, které mohou vyústit v žalobu za poškození dobrého jména, pomluvu, atd. Zodpovídat se bude občanské sdružení Krachy cestovek a vlastník webu pan Zdeněk Jambor.

Přeji krásný den,
Ing. Jerzy Szurman

V reakci na tento e-mail se na facebookové stránce provozovatele webu objevil komentář od uživatelky se jménem v arabštině a my jsme hned věděli, odkud vítr vane.

Zajímavá diskuze je také ve skupině Průvodci a delegáti sobě a na naší facebookové stránce. Paní s arabským jménem, zřejmě jistá KM, podniká zájezdy do arabských zemí a jak už nám jednou na Facebooku vysvětlila, vidí nás jako konkurenci ke svému „deštníkovému stylu průvodcování“ v arabských zemích. Pravda je, že naše styly jsou úplně jiné a z našeho pohledu je vidina konkurence naprosto mimo mísu.

Jsou naši klienti v nebezpečí?

Zde chceme uklidnit naše klienty, že není třeba se obávat o porušování zákona z naší strany. Pokud se chce klient zúčastnit expedice, zaplatí si průvodcovské služby, které nabízí cestovní agentura Ing. Jerzy Szurman (která dbá zákonů a řádně platí daně, sociální a zdravotní pojištění, atd.). Dle smluvních podmínek si je každý klient vědom toho, že se expedice zúčastňuje na vlastní pěst a souhlasí s tím.

Samozřejmě, ZIRHAMIA nenechá nikoho „ve štychu“, k tomu se průvodce váže ve smluvních podmínkách. Také nám záleží na dobré pověsti.

Simulujeme dávné expedice do exotických krajin, kdy nebylo nic zařízeno.
Do cílové destinace se účastníci musí nějak dopravit. Mají dvě možnosti. Buďto využíjí cestovní agentury Bc. Jan Miřacký, která má jisté know-how a umí celou skupinku dopravit za nižší náklady do cílové destinace, nebo si každý účastník vše zorganizuje sám (i toto je využíváno, ale málo) nebo využije další cestovní agentury.

Co se týče místní dopravy, ubytování a stravy, vše se řeší a platí na místě podle preferencí skupinky či jednotlivých účastníků, pokud to situace umožňuje. Průvodce může dávat doporučení. Takže o jakékoliv předem sestavené pseudo-kombinaci služeb, která by odpovídala „zájezdu“ není řeč.

Dalším kamenem úrazu je pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Fakta:

  1. neorganizujeme zájezdy podle zákona č. 159/1999 Sb.
  2. nejsme cestovní kancelář
  3. nepodléháme povinnosti pojištění proti úpadku CK. „Cestovní kanceláře mají povinnost mít uzavřené smluvní pojištění proti úpadku, aby tak byli jejich klienti chráněni proti potenciálnímu riziku v případě platební neschopnosti cestovní kanceláře.“
  4. Otázka: Může některá z našich agentur vyhlásit bankrot? Teoreticky ano, prakticky ne, když všechny výdaje si platí účastníci na místě, mají k dispozici letenky předem, atd.  A kdyby se průvodce nevyvázal ze smlouvy, mohou účastnici požadovat navrácení částky za průvodcovské služby přímo po něm.

Proč je článek plný polopravd a pomluv?

Redakce webu krachycestovek.cz se zajímala, co konkrétně se nám na článku nelíbí. Zde je, co jsme jim poslali:

Dobrý den,
děkuji za Váš email, který mne však nepotěšil. Mrzí mne, že jste dosud nepochopili podstatu podnikání cestovní agentury Ing. Jerzy Szurman, která využívá marketingové značky Zirhamia, kterou rovněž sdílí jiný podnikatelský subjekt tj. Bc. Jan Miřacký a obecně se předpokládá, že v budoucnu přibudou další podnikající subjekty pod touto značkou.

K vašem emailu. Vaši zprávu prostřednictvím FB jsem v srpnu neobdržel, netuším, proč jste volili tento komunikační kanál. [reakce na (údajně) zaslaný dotaz na Facebooku v 23.8., týkající se nabídky „expedic“ v době, kdy pan Miřacký měl pozastavenou živnost.]

Dovolte mi ještě jednou, polopaticky, popsat podstatu podnikání cestovní agentury Ing. Jerzy Szurman. Ta k dnešnímu dni nabízí průvodcovské služby v různých zemích. Zvolila si termín “expedice” jako synonymum pro poskytování průvodcovských služeb, protože nejlépe vystihuje podstatu poskytovných služeb. To, že většina cestovních kanceláří používá slovo “expedice” jako synonymum “zájezdů do exotiky”, je věc jiná a možná pro Vás matoucí. Zákon nijak nedefinuje slovo expedice. Mohl bych užít i slova výprava, výlet, atd….

Tak jako dávné expedice v exotických zemích, i účastníci dnešních Zirhamia expedic nemají v cílové destinaci nic dopředu zařízeného, ať už jde o sestavený program, stravu, ubytování, či místní dopravu. Jediné co mají jísté je místo v expedici a průvodce k dispozici, který svými zkušenostmi a radami doporučuje kam se v dané destinaci podívat, co zažít, jak se orientovat, atd., a dbá na bezpečnost účastníků. Je na společném rozhodnutí účastníků expedice jak se bude jejich expedice vyvíjet. Více hlav, více názorů, tedy v případě rozpolceného názoru skupiny, průvodce zasáhne do rozhodnování svým hlasem. Klienti chtějí zažít pravé dobrodružství, a to jim moje CA nabízí. Průvodcovské služby začínají a končí v cílové destinaci. Jak se tam jednotliví účastníci dopraví, je na nich. Mohou si to zařídit samostatně (a tak se děje) nebo požádat jakoukoliv cestovní agenturu, tedy i např. cestovní agenturu Bc. Jan Miřacký, se kterou mám osobně velmi dobré zkušenosti a také proto nabízí své služby pod vlajkou Zirhamia.

Vše výše uvedené ja popsané na stránkách www.zirhamia.cz, především v sekci FAQ nebo Jak se přihlásit.

Opravdu netuším, proč cestovní agenturu Ing. Jerzy Szurman házíte do koše k cestovním kancelářím, když žádné organizované zájezdy ve smyslu zákona 159 neorganizuje a ani nikdy nebude, protože se to příčí hlavní myšlence Zirhamia.:

Zájezdem se pro účely zákona č. 159/1999 Sb. rozumí předem sestavená a za souhrnnou cenu nabízená kombinace alespoň dvou z následujících třech typů služeb, pokud přesahuje nebo 24 hodin nebo zahrnuje i ubytování přes noc a pokud jeho nabídka a prodej splňují znaky živnostenského podnikání:

  • doprava

  • ubytování

  • jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň dvacet procent souhrnné ceny zájezdu (například stravování mimo místo ubytování, prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce, prodej a organizace fakultativních výletů, výuka jazyků, sportovní kurzy, průvodcovské služby)

V emailu zmiňujete “neregistrovaný subjekt” Zirhamia. Jak je výše uvedeno, Zirhamia je marketingová značka, registrovaný subjekt je Ing. Jerzy Szurman. Doufám, že to chápete. Nebo jste se někdy setkali s právním subjektem např. “Studentská pečeť s.r.o.”?

K Vašemu článku. Již název, že obcházím zákon je pomluva a poškození dobrého jména. Cestovní agentura Ing. Jerzy Szurman je zapsaná v živnostensém rejstříku a poskytuje průvodcovské služby na základě živnosti volné. Shodneme se?

První odstavec: “zvláštní cestovní agentura, která bez jakékoliv koncese či pojištění proti úpadku”….Pro poskytování průvodcovských služeb žádnou koncesi ani pojištěni proti úpadku zákon nevyžaduje.  “(Agenturu) založili dva kamarádi”.  Dva kamarádi nic nezaložili, jediné co sdílejí je webová stránka www.zirhamia.cz   “pořádá zájezdy alias expedice” Jak je vysvětleno výše, žádné zájezdy neorganizuji….

Druhý: “zrodil nápad založit low-costovou cestovně-turisticko-expediční agenturu” tj. CA Ing. Jerzy Szurman

Třetí: “Jenže Jurek a Johnny se rozhodli při svém podnikání obejít zákon o cestovním ruchu. Aby si nemuseli založit cestovní kancelář a tím pádem platit povinné pojištění proti úpadku, použili známý trik – jednotlivé služby nabízejí pod hlavičkami různých subjektů a některé negarantují vůbec, např. stravu a ubytování“….CA Ing. Jerzy Szurman se nijak nerozhodla obejít zákon, to je vaše dedukce a pomluva. To že nabízí pouze průvodcovské služby a zbytek věcí nechává na účastnícich expedice je velká známka flexibility, které zřejmě nerozumíte. Možná ne všechny podnikatelské subjekty myslí na to, jak obejít zákony. Pokud se chcete podívat na zoubek nekalým cestovkám, podívejte se na lidi, kteří organizují zájezdy načerno, pod hlavičkou neziskových organizací, atd. Při brouzdání internetem na ně určitě narazíte.

Pátý: odstavec je vytržen z kontextu a neodpovídá realitě, protože z toho jak je to napsané vyplývá, že účastník expedice musí využít služeb obou agentur zároveň. Toto není pravda, jak bylo uvedené výše.

Šestý: čistá pomluva a pošpinění dobrého jména.

Sedmý: Nemohu se vyjadřovat k jinému podnikatelskému subjektu. Nicméně, dle mého názoru, CA Bc. Jan Miřacký nijak “nezajistil” účast na expedicích, protože první expedice se uskuteční teprve za týden a zřejmě zajišťoval dopravu teprve v září. Nezapomeňte, že účastníci expedic si řeší dopravu sami, jestli požádali agenturu CA Jan Miřacký o zajištění služeb, netuším.

Osmý: odstavec je uveden mimo kontext a čtenář by mohl nabýt dojmu, že CA Ing. Jerzy Szurman chce klienty okrást. To samozřejmě není pravda a tedy odstavec spadá do sekce pomluvy. Účastníci expedic mají své práva a povinnosti dle smluvních podmínek poskytovaných průvodcovských služeb.

Devátý: Kdyby kdyby, vaše dedukce, a pomluva.

Poslední: pomluva za “podobné svérázné podnikání”

 

Věřím, že jsem Vám vysvětlil podstatu svého podnikání a důvody, proč jste se ve svém článku velmi sekli a proč požaduji veřejnou omluvu a stažení článku z Vašeho webu. Bohužel, pokud se tak nestane, budu nucen přistoupit k právnímu řešení sporu, což nebude přínosné pro žádnou stranu.

S pozdravem,
Ing. Jerzy Szurman

 

Kamarádi a známí, kteří podnikají, nás na podobné situace upozorňovali. Někdo si uvědomuje, že naši práci děláme dobře a vidí v nás (naprosto zbytečně) konkurenci. Místo toho, aby se soustředil na zlepšení vlastního podnikání, tak hází klacky pod nohy ostatním. My si ale takové jednání vůči nám nenecháme líbit, protože vše děláme v souladu s platnou legislativou ČR.

Napsat komentář