Cílem tohoto článku je vysvětlit potenciálnímu účastníkovi naší expedice, že cestování se Zirhamií má svá úskalí, která musí zvážit při svém rozhodování, zda se expedice zúčastní či nikoliv. Zirhamia a její expedice mají specifické podmínky, a proto ve většině případů uvedených níže se porovnáme se zájezdy cestovních kanceláří.

Když není místo v hotýlku, někdy spíme i na střeše :-)

Když není místo v hotýlku, někdy spíme i na střeše 🙂

Právní věci

Stará pravda a shrnutí: Zirhamia není cestovní kancelář a neorganizuje zájezdy. Zirhamia je pouze marketingová značka, právním subjektem jsou jednotliví průvodci, kteří poskytují své průvodcovské služby. Nic víc, nic míň. Účastník naší expedice:

  • se zúčastňuje na vlastní riziko a nebezpečí (a podepisuje prohlášení účastníka před zahájením expedice),
  • není chráněn podle § 2521 Občanského zákoníku,
  • nepodepisuje Cestovní smlouvu, protože naše expedice nejsou z právního hlediska zájezdy cestovní kanceláře

Přesný termín expedice nemusí být znám dlouho dopředu

U všech vypsaných expedic se nejdříve uvádí pouze měsíc a rok, kdy přibližně se expedice uskuteční a to z toho důvodu, že nejdřív hledáme nezávazné zájemce o expedici, pak se potvrzují závazné přihlášky, pak se hledá průsečík ideálního termínu mezi všemi zájemci a teprve pak se hledají letenky. Jakmile se letenky koupí, je znám přesný termín expedice, který zveřejňujeme na webu. Pokud se do určitého datumu (např. datum uzávěrky přihlášek) nepřihlásí dostatečný počet závazných zájemců, k organizaci expedice vůbec nepřikročíme, tudíž nebudou se ani kupovat letenky a tedy přesný termín expedice nebude stanoven.

Cestovní kanceláře organizující zájezdy to dělají opačně. Stanoví si termín, zarezervují si letenky, dopravu a ubytování pro určitý počet osob a čekají, zda se jejich zájezd naplní. Pokud ano, jedou, pokud ne, zájezd se zruší. CK pak platí různé storno poplatky – a nejen tímto způsobem se může dostat do ztráty, do úpadku atd. Proto to zákonné pojištění proti úpadku cestovní kanceláře „dává“ smysl.

Organizace expedice

Naše expedice jsou opravdu pravými neorganizovanými expedicemi, protože organizační věci jako např. místní doprava či ubytování se řeší až na místě, resp. krátce před příjezdem na dané místo. Je tak zajištěna dostatečná flexibilita itineráře podle chuti expedičního týmu. Riziko pro účastníka spočívá v tom, že může docházet k určitým časovým prodlevám při přemisťování se z místa na místo anebo při hledání vhodného ubytování. Správná dávka trpělivosti je tedy na místě, stejně tak jako zapojení se do organizace a nabídnutí pomoci průvodci. V krajním případě se může stát, že ubytování se nenajde a budeme spát tzv. pod mostem. 🙂 K tomu však za celou historii fungování Zirhamie nedošlo. Vždy jsme si nějak poradili a na bezpečném, teplém a suchém místě složili naše hlavy. Například loni v Číně jsme spočinuli v internetové kavárně 🙂

Nemoc nebo zranění průvodce

Existuje teoretická situace, kdy se průvodce před zahájením expedice zraní nebo náhle onemocní. Letenky jsou koupeny, ale průvodce nebude moci z podstatných zdravotních důvodů odcestovat se skupinou. Jak tuto svízelnou situaci řešíme? V prvé řadě se budeme snažit najít vhodného náhradního průvodce. Pokud se nám to podaří, máme vyhráno.

Pokud ne, budou se muset účastníci expedice rozhodnout, zda poletí do dané destinace sami bez průvodce (ale již ve skupině, což je pozitivní), anebo zůstanou doma a nikam nepoletí. Je samozřejmostí, že v obou případech se účastníkům vrátí 100% částky za průvodcovské služby, které jaksi nenastaly. Jak vyřešit nevyužitou letenku? Pokud v této situaci účastník do destinace poletí, svoji letenku využije a vše je v pořádku. Pokud zůstane doma, letenka propadne a o tuto částku účastník příjde resp. nikdo mu ji neproplatí. V tom spočívá ono riziko.

Nicméně, ke zmírnění tohoto rizika doporučujeme všem našim účastníkům, aby si hned po zakoupení letenek pořídili pojištění storna anebo zkrácení cesty od Travel Guard (slevový kód BC02NQ), protože pokrývá 80 % vynaložených nákladů např. na letenku v případě úrazu či nemoci nejen daného účastníka, ale i osoby, se kterou si cestu rezervoval (tj. v průvodce), viz pojistné podmínky:

V případě, že musíte nezbytně a nevyhnutelně zrušit nebo zkrátit Vaši cestu z následujících důvodů:
1. Vaše smrt, nemoc nebo úraz;
2. smrt, úraz nebo nemoc rodinného příslušníka, obchodního partnera nebo osoby, se kterou jste si cestu rezervoval(a), nebo rodinného příslušníka nebo přítele žijícího v zahraničí, u kterého jste měl být ubytován;

Vám poskytneme pojistné plnění ve formě náhrady výdajů na cestu a ubytování, které jste již uhradil(a) nebo jste se zavázal(a) uhradit, až do výše příslušného limitu stanoveného v Přehledu pojistných plnění za podmínky, že takto vynaložené prostředky nemůžete získat zpět.

Závěr: Rizika mají být vždy vykoupena něčím pozitivním

Jsme si vědomi nevýhod, která jsou spojená s naším stylem cestování, nicméně věříme, že nabízíme více než dostatečnou protiváhu. Výsledkem jsou podstatně nižší náklady na exotickou dovolenou, flexibilita, dobrodružství, pohoda a vlastně téměř rodinná atmosféra na všech našich expedicích.

2 komentáře
  1. Dobrý den, děkuji za článek. Mám dotaz ohledně pojištění storna. Obecně pojišťovna proplácí 80% nákladů na letenku a ubytování, takže se teda nevztahujue na průvodcovské služby a rezervované auta? Děkuji

  2. Já osobně bych přidala ještě jedno riziko cestování se Zirhamií-poté, co si to jednou vyzkoušíte, začne se vám zásadně nedostávat dnů dovolené (jste-li v pracovním poměru)- protože se vám to natolik zalíbí, že by jste s nimi nejraději jeli na většinu jejich expedic 🙂 Zdravím Jurka!

Napsat komentář