Pište prosím bez diakritiky. Kliknutím na tlačítko Odeslat odesíláte závaznou objednávku e-víza do Austrálie E-visistor 651 a souhlasíte tím se Smluvními podmínkami.

Objednávka e-víza do Austrálie Evisitor 651

 

Příjmení:

Jméno:

Jste znám(-a) i pod jinými jmény a příjmeními? (za svobodna, předchozí manželství apod.). Pokud ano, uveďte detaily:

Datum narození:

Místo narození (město, stát):

Pohlaví:

Občanství:

Pokud máte ještě jiné občanství, než které jste uvedl výše, sdělte detaily:

Adresa stávajícího bydliště tj. ulice a číslo, město, PSČ a stát:

Telefon:

E-mail:

----------------------------------------------------

Číslo cestovního pasu:

Datum vydání pasu:

Platnost pasu do:

Stát, který vydal pas:

----------------------------------------------------

Máte v současnosti platné australské vízum či vízum z minulosti?:

----------------------------------------------------

Byl(-a) jste někdy obviněn(-a) z trestného činu, který v současné době čeká na právní kroky?:

Byl(-a) jste někdy odsouzen(-a) z trestného činu v jakékoliv zemi (včetně odsouzení, které je již nyní odstraněno z oficiálních záznamů)?:

----------------------------------------------------

Nahrajte scan svého pasu s údaji (přesný, kvalitní a barevný scan originálního pasu), max 1 MB :

----------------------------------------------------

Prohlašuji, že mnou uvedené informace jsou pravdivé. Jsem srozuměn(-a) s tím, že vydání Evisitor visa neznamená automatické vpuštění do země a že vstup může být imigračním úředníkem zamítnut bez udání důvodu i v případě předložení platného australského víza.