Pište prosím bez diakritiky. Kliknutím na tlačítko Odeslat odesíláte závaznou objednávku e-víza do Austrálie E-visistor 651 a souhlasíte tím se Smluvními podmínkami.

Objednávka e-víza do Austrálie Evisitor 651

 

  Příjmení:

  Jméno:

  Jste znám(-a) i pod jinými jmény a příjmeními? (za svobodna, předchozí manželství apod.). Pokud ano, uveďte detaily:

  Datum narození:

  Místo narození (město, stát):

  Pohlaví:

  Rodinný stav:

  Občanství:

  Pokud máte ještě jiné občanství, než které jste uvedl výše, sdělte detaily:

  Adresa stávajícího bydliště tj. ulice a číslo, město, PSČ a stát:

  Telefon:

  E-mail:

  ----------------------------------------------------

  Číslo cestovního pasu:

  Datum vydání pasu:

  Platnost pasu do:

  Stát, který vydal pas:


  ----------------------------------------------------

  Číslo občanského průkazu:

  Datum vydání občanského průkazu:

  Platnost občanského průkazu:

  Jméno a příjmení na občanském průkazu:

  ----------------------------------------------------

  Byl(-a) jste někdy obviněn(-a) z trestného činu, který v současné době čeká na právní kroky?:

  Byl(-a) jste někdy odsouzen(-a) z trestného činu v jakékoliv zemi (včetně odsouzení, které je již nyní odstraněno z oficiálních záznamů)?:

  ----------------------------------------------------

  Předpokládané datum vstupu do Austrálie:

  Přesný důvod návštěvy Austrálie:

  Pokud jste Austrálii již navštívil(a), uveďte podrobnosti hlavně čísla současného či minulého australského víza:


  ----------------------------------------------------

  Nahrajte scan svého pasu s údaji (přesný, kvalitní a barevný scan originálního pasu), max 1 MB :

  ----------------------------------------------------

  Prohlašuji, že mnou uvedené informace jsou pravdivé. Jsem srozuměn(-a) s tím, že vydání Evisitor visa neznamená automatické vpuštění do země a že vstup může být imigračním úředníkem zamítnut bez udání důvodu i v případě předložení platného australského víza.