Městům se budeme pokud možno vyhýbat až na jednu výjimku – Dumaguette, které je správním střediskem ostrova Negros a pozor, je v něm úplný zákaz kouření