Všude budete centrem pozornosti (Byculla Market od Rischad Doroowala / CC BY-ND 2.0)