Ve Wadi Shaab budeme proplouvat jednotlivými úseky až do jeskyně s vodopádem