Nejsme horskými průvodci ani vůdci

Tento článek vznikl z důvodu potřeby dovysvětlit potenciálním účastníkům expedic a zvláště pak státnímu aparátu principy našeho fungování. Tento názor byl úřadům sdělen na začátku roku 2019. Ze strany státu nebyly podané žádné námitky, naše fungování je tedy zcela v souladu se zákonem. Na vyžádání rádi poskytneme

Celý článek

Rizika cestování se Zirhamií

Cílem tohoto článku je vysvětlit potenciálnímu účastníkovi naší expedice, že cestování se Zirhamií má svá úskalí, která musí zvážit při svém rozhodování, zda se expedice zúčastní či nikoliv. Zirhamia a její expedice mají specifické podmínky, a proto ve většině případů uvedených níže se porovnáme se zájezdy cestovních

Celý článek

Pozvání na přednášku o Turecku

Rádi bychom vás pozvali na Lakyho přednášku o Turecku, během které vás provede nejen svým milovaným Kurdistánem a podělí se s vámi o poutavé příběhy ze svých cest, ale také představíme přítomným fanouškům nový typ expedice, která zaujme především milovníky skal a lezení… Po přednášce bude čas si společně popovídat nejen o

Celý článek